Πολιτική επιστροφών

Πολιτική επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων:

Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή του/των προϊόντος/-ων διαπιστώσετε ότι αυτό είναι ελαττωματικό, ισχύουν τα κάτωθι:

1) Θα πρέπει άμεσα και το αργότερο εντός 7 ημερών από την παράδοση του/των προϊόντος/-ων σε εσάς ή σε πρόσωπο που μας έχετε υποδείξει, να ενημερώσετε την εταιρία για την ύπαρξη του ελαττώματος.

2) Η ενημέρωση αυτή μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλέφωνο, fax, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Συνίσταται η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail της εταιρίας (info@littlebigthings.gr), χωρίς η σύσταση αυτή να είναι δεσμευτική για εσάς που μπορείτε να μας ενημερώσετε με όποιον τρόπο εσείς επιθυμείτε. Στην σχετική ενημέρωση θα πρέπει να αναφέρετε έστω επιγραμματικά ποιο είναι το ελάττωμα που έχετε εντοπίσει.

3) Από την στιγμή που η εταιρία λάβει γνώση του περιστατικού, θα πρέπει εντός 14 ημερών να αποστείλετε το προϊόν στην εταιρία στην κατάσταση που το έχετε παραλάβει, χωρίς περαιτέρω φθορές, αλλοιώσεις κλπ. και στην αρχική του συσκευασία, όπου θα περιλαμβάνονται και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (πχ. οδηγίες χρήσης κλπ), προκειμένου να ελεγχθεί το προϊόν και να διαπιστωθεί το ελάττωμα που έχετε αναφέρει. Τα έξοδα επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος βαρύνουν την εταιρία, εφόσον η επιστροφή γίνει με τον ενδεδειγμένο και τυποποιημένο τρόπο επιστροφής που υποδεικνύει εταιρία. Σε περίπτωση που εσείς επιλέξετε διαφορετικό τρόπο αποστολής του ελαττωματικού προϊόντος, τότε τα έξοδα αποστολής βαρύνουν εσάς.

4) Εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, η εταιρία μας θα σας επιστρέψει το χρηματικό ποσό που έχετε ήδη καταβάλλει για το/τα προϊόν/-τα, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποστολής (δαπάνες παράδοσης). Mεταφορικά κόστη και πρόσθετες δαπάνες που έχουν προκύψει επειδή επιλέξατε τρόπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η εταιρία, δεν επιστρέφονται. Στην εξαίρεση αυτή εμπίπτει και το κόστος των 2 €, το οποίο έχει προκύψει από την επιλογή «πληρωμή με αντικαταβολή» και επομένως το ποσό αυτό των 2 € δεν επιστρέφεται. Ο όρος αυτός δεν αφορά το κόστος επιστροφής του/των προϊόντος/-ων για το οποίο υπάρχει ρητή πρόβλεψη στον όρο 8.

5) Στην περίπτωση που επιλέξετε την αντικατάσταση του προϊόντος, τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος (που στέλνεται σε αντικατάσταση του ελαττωματικού) καλύπτονται εξολοκλήρου από την εταιρία.

6) Σε περίπτωση που επιλέξετε να σας επιστραφεί το τίμημα, η επιστροφή αυτή θα γίνεται με το ίδιο μέσο το οποίο εσείς είχατε επιλέξει για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν ρητώς μας εκφράσετε την επιθυμία σας, η επιστροφή των χρημάτων να γίνει με κάποιο άλλο μέσο. [Ειδικότερα: Σε περίπτωση που κατά την αρχική συναλλαγή είχατε επιλέξει την επιλογή «πληρωμή με αντικαταβολή», θα πρέπει να μας υποδείξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό για να καταβάλλουμε τα χρήματα. Σε περίπτωση που, κατά την αρχική συναλλαγή, είχατε επιλέξει την επιλογή «πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό» (τραπεζικό έμβασμα) , η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται με τραπεζικό έμβασμα (αντίθετο τραπεζικό έμβασμα) στον λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που, κατά την αρχική συναλλαγή, είχατε επιλέξει την επιλογή «πληρωμή με πιστωτική και χρεωστική κάρτα» η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται με ενημέρωση της τράπεζας για την ακύρωση της συναλλαγής. Η εταιρία, κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού και των διαδικασιών ακύρωσης της συναλλαγής από την Τράπεζα, καθώς τα θέματα αυτά άπτονται της αρμοδιότητας της Τράπεζας.]

7) Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης:

Έχετε το δικαίωμα να προχωρήσετε σε (αναιτιολόγητη) υπαναχώρηση (δηλαδή να μας αποστείλετε το προϊόν που έχετε αγοράσει και να σας επιστρέψουμε το τίμημα που έχετε καταβάλλει για την αγορά του προϊόντος, χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογήσετε την απόφασή σας) εντός 14 ημερών από την παράδοση του/των προϊόντος/-ων (ή εφόσον πρόκειται για περισσότερα προϊόντα που περιέχονται στην ίδια παραγγελία και περιήλθαν σε εσάς σε διαφορετικούς χρόνους, από την παράδοση και του τελευταίου προϊόντος) σε εσάς ή σε πρόσωπο που μας έχετε υποδείξει υπό τους κάτωθι όρους:

Άσκηση δικαιώματος – Προϋποθέσεις – Συνέπειες:

1) Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος (διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς) απέκτησε τη φυσική κατοχή του προϊόντος. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

2) Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση με μία ξεκάθαρη δήλωση (πχ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Παρακάτω παραθέτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας μας:
Α) Για αποστολή ταχυδρομικής επιστολής: Βρυσούλα Νεοχωρούδας, ΤΘ 197, 54500 Θεσσαλονίκη
Β) Για αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας: FAX +302310471635
Γ) Για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@littlebigthings.gr

3) Προκειμένου να διατυπώσετε την πρόθεσή σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης. Το υπόδειγμα αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε να διατυπώσετε ελεύθερα το λεκτικό της δήλωσής σας αρκεί να προκύπτει σαφώς ότι ασκείται το δικαίωμα της υπαναχώρησης.

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

Προς: Την εταιρία «Τσάντα και Χαρτί Μον. Ε.Π.Ε» (little big things), που εδρεύει στην Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, ΤΚ. 54500, email: info@littlebigthings.gr. Γνωστοποιώ/-ούμε με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/-ούμε από τη σύμβαση μου/μας πώλησης των ακολούθων αγαθών
Που παρελήφθη(-σαν) στις
Όνομα Καταναλωτή(-ών):
Διεύθυνση καταναλωτή(-ών):
Υπογραφή καταναλωτή(-ών): Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται μόνο αν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί (πχ. με επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία – fax)
Ημερομηνία:

4) Εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, η εταιρία μας θα σας επιστρέψει το χρηματικό ποσό που έχετε ήδη καταβάλλει για το/τα προϊόν/-τα, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποστολής (δαπάνες παράδοσης), με εξαίρεση μεταφορικά κόστη και πρόσθετες δαπάνες παράδοσης που έχουν προκύψει επειδή επιλέξατε τρόπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η εταιρία.

5) Το τίμημα που έχετε καταβάλλει θα επιστρέφετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία η εταιρία έλαβε γνώση για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση. Η εταιρία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω το/τα προϊόν/-τα ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω το/τα προϊόν/-τα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο 2.

6) Η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται με το ίδιο μέσο το οποίο εσείς είχατε επιλέξει για την αρχική συναλλαγή, εκτός και αν ρητώς μας εκφράσετε την επιθυμία σας, η επιστροφή των χρημάτων να γίνει κάποιο άλλο μέσο. [Ειδικότερα: Σε περίπτωση που κατά την αρχική συναλλαγή είχατε επιλέξει την επιλογή «πληρωμή με αντικαταβολή», θα πρέπει να μας υποδείξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό για να καταβάλλουμε τα χρήματα, αφαιρουμένων των εξόδων της αντικαταβολής. Σε περίπτωση που, κατά την αρχική συναλλαγή, είχατε επιλέξει την επιλογή «πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό» (τραπεζικό έμβασμα) , η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται με τραπεζικό έμβασμα (αντίθετο τραπεζικό έμβασμα) στον λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που, κατά την αρχική συναλλαγή, είχατε επιλέξει την επιλογή «πληρωμή με πιστωτική και χρεωστική κάρτα» η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται με ενημέρωση της τράπεζας για την ακύρωση της συναλλαγής. Η εταιρία, κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού και των διαδικασιών ακύρωσης της συναλλαγής από την τράπεζα, καθώς τα θέματα αυτά άπτονται της αρμοδιότητας της Τράπεζας.]

7) Από την στιγμή που θα ενημερώσετε την εταιρία για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση, θα πρέπει να μας αποστείλετε το/τα προϊόν/-τα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ανακοινώσατε την πρόθεσή σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση. Η προθεσμία αυτή τηρείται, εφόσον στείλετε πίσω το/τα προϊόν/-τα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.

8) Το κόστος επιστροφής του/των προϊόντος/-των βαρύνει αποκλειστικά εσάς.

9) Το/Τα επιστρεφόμενο/-να προϊόν/-τα θα πρέπει να μην έχει/έχουν χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται/-ονται σε άριστη κατάσταση και να μην φέρει/-ουν γδαρσίματα, χτυπήματα, αλλοιώσεις κλπ. Επίσης, το/τα επιστρεφόμενο/-να προϊόν/-τα θα πρέπει να αποστέλλεται/-ονται στην πλήρη αρχική του/τους συσκευασία (κουτί, νάυλον, αφρολέξ κλπ) η οποία δεν θα πρέπει να έχει σκισίματα, φθορές και αλλοιώσεις, και να περιλαμβάνονται σε αυτήν όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (πχ. όλα τα επιμέρους μέρη του προϊόντος, έντυπο οδηγιών χρήσης, έντυπο χαρακτηριστικών κλπ).

10) Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ [ή ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/-ΩΝ], ΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΟΤΙ ΤΟ/ΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ/-ΝΑ ΠΡΟΪΟΝ/-ΤΑ ΕΧΕΙ/ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ, ΦΘΑΡΕΙ, ΓΔΑΡΘΕΙ, ΑΛΛΟΙΩΘΕΙ ΚΛΠ. Τα ίδια δικαιώματα έχει η εταιρία και στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχετε επιστρέψει όλα τα επιμέρους μέρη του/των προϊόντος/-των. [Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε σχετικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον έχετε αποστείλει το αίτημα υπαναχώρησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο και θα σας επιστρέψουμε το/τα προϊόν/-τα. Τα έξοδα αυτά επαναποστολής βαρύνουν εσάς (Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται ογκομετρικά ανάλογα με το προϊόν).

11) Σε περίπτωση που, κατά την παραλαβή, διαπιστώσετε ότι το/τα προϊόν/-τα είναι ελαττωματικό/-ά, σας παρακαλούμε να αναγνώσετε την πολιτική επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων της εταιρίας, επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο που εμφανίζεται στο site της εταιρίας.

12) Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

bookmark